Xəbərlər

şadıq işimizin nəticələri, şirkət xəbərləri haqqında sizinlə bölüşmək və sizə məlumat vermək vaxtında inkişaflar və kadrların təyini və çıxarılması şərtləri.
  • QR